Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rotary converter


    Chuyên ngành kỹ thuật
bộ biến đổi quay
đynamôtô
máy biến điện hồi chuyển
máy chỉnh lưu đồng bộ
máy đổi điện quay
    Lĩnh vực: điện
bộ biên đổi điện quay
bộ biến đổi đồng bộ
bộ đảo điện quay
máy biến điện kiểu quay
    Lĩnh vực: điện lạnh
bộ chỉnh lưu quay
máy biến đổi quay
máy đảo đồng bộ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.