Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sáng choangadj
very bright, brightly-lit
căn nhà sáng choang a brightly-lit house
đèn sáng choang a very bright light

[sáng choang]
tính từ
very bright, brightly-lit
căn nhà sáng choang
a brightly-lit house
đèn sáng choang
a very bright lightGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.