Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sốt sắngadj
zealous, whole-hearted

[sốt sắng]
diligent; zealous; wholeheartedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.