Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sởn sơ


[sởn sơ]
Light-hearted.
Vẻ mặt sởn sơ
to look light-heartedLight-hearted
Vẻ mặt sởn sơ to look light-hearted


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.