Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sủng áiverb
(cũ) to favour, to treat as a favourite

[sủng ái]
to cherish; to have great affection for somebody; to favour
Được ai sủng ái
To gain/win somebody's favour; to be in favour with somebody
Không còn được ai sủng ái nữa
To fall out of favour with somebody; To fall into disfavour with somebody; To be in disgrace with somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.