Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sử dụngverb
to use, to utilize, to employ

[sử dụng]
to use; to utilize; to employ
Anh biết sử dụng máy tính chứ?
Do you know how to use computers?
Sử dụng kiến thức của mình vào mục đích chính trị
To use one's knowledge for political ends
Sử dụng phương tiện vận tải công cộng
To use public transportGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.