Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sao bằng


[sao bằng]
Cannot compare with.
" Sóng đục sao bằng thác trong " (Nguyễn Du )
An ignominious life cannot compare with an honourable death.Cannot compare with.
"Sống đục sao bằng thác trong" (Nguyễn Du) An ignominious life cannot compare with an honourable death


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.