Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scag
danh từ
xì ke (ma túy)scag
['skæg]
danh từ
xì ke (ma túy)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.