Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scoriaceous
scoriaceous
[,skɔri'ei∫əs]
tính từ
giống xỉ, như xỉ


/,skɔri'eiʃəs/

tính từ
giống xỉ, như xỉ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.