Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
see a man about a dog
see+a+man+about+a+dog

[see a man about a dog]
saying && slang
go to the bathroom or washroom
Excuse me. I have to see a man about a dog.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.