Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seigneury
danh từ
lãnh địa của lãnh chúa
quyền lực của lãnh chúaseigneury
[sein'jə:ri]
danh từ
lãnh địa của lãnh chúa
quyền lực của lãnh chúaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.