Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-esteem
self-esteem
[,self i'sti:m]
danh từ
lòng tự trọng


/'selfis'ti:m/

danh từ
lòng tự trọng
sự tự đánh giá cao

Related search result for "self-esteem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.