Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seventeenth
seventeenth
[,sevn'ti:nθ]
tính từ
thứ mười bảy
danh từ
một phần mười bảy
người thứ mười bảy; vật thứ mười bảy; ngày mười bảythứ mười bảy; một phần mười bảy

/'sevn'ti:nθ/

tính từ
thứ mười bảy

danh từ
một phần mười bảy
người thứ mười bảy; vật thứ mười bảy; ngày mười bảy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.