Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shepherd's plaid
shepherd's+plaid
['∫epədz'pleid]
danh từ
hình ô cờ đen trắng (trên vải)


/'ʃepədz,pleid/

danh từ
hình ô cờ đen trắng (trên vải)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.