Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
si tìnhverb
to be madly in love with someone
chàng thủy thủ viễn dương ấy si tình một cô tiếp viên hàng không that seafarer is madly in love with an air hostess
kẻ si tình a love-bird

[si tình]
to be madly in love with someone
Chàng thủy thủ viễn dương ấy si tình một cô tiếp viên hàng không
That seafarer is madly in love with an air hostess
Kẻ si tình
LovebirdGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.