Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ska
danh từ
điệu nhạc ska (gốc từ Ja-maica)ska
[skɑ:]
danh từ
điệu nhạc ska (gốc từ Ja-maica)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.