Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skink

skink


skink

A skink is a type of lizard that has a long body and short legs.

['skiηk]
danh từ
(động vật học) thằn lằn bóng chân ngắn


/'skiɳk/

danh từ
(động vật học) thằn lằn bóng chân ngắn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "skink"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.