Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoothie
danh từ
người khéo mồm, người cư xử một cách ngọt xớt (thường là đàn ông)smoothie
['smu:ði]
Cách viết khác:
smoothy
['smu:ði]
danh từ
(thông tục) người khéo mồm, người cư xử một cách ngọt xớt ((thường) là đàn ông)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.