Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoothy
danh từ
người khéo mồm, người cư xử một cách ngọt xớt (thường là đàn ông)smoothy
['smu:ði]
Cách viết khác:
smoothie
['smu:ði]
như smoothieGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.