Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snubbing-post
snubbing-post
['snʌbiη'poust]
danh từ
cọc buộc tàu thuyền


/'snʌbiɳpoust/

danh từ
cọc buộc tàu thuyền

Related search result for "snubbing-post"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.