Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
song sa


[song sa]
(từ cũ) Silk-curtained window(từ cũ) Silk-curtained window


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.