Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soupcon
danh từ
( of) <đùa> chút, tí, thoáng; một lượng rất nhỏ; dấu vết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.