Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spandrel
spandrel
['spændrəl]
danh từ
(kiến trúc) mắt cửa (ô tam giác giữa vòm và khung cửa)
tường lửng, phần tường giữa cuốn; phần tường trên cuốn; tường giữa hai cột


/'spændrəl/

danh từ
(kiến trúc) mắt cửa (ô tam giác giữa vòm và khung cửa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.