Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strike out (baseball)
strike+out+(baseball)

[strike out (baseball)]
saying && slang
fail to hit the ball while at bat
This time he'll hit the ball. Last time at bat he struck out.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.