Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stunk
stunk
Xem stink


/stiɳk/

danh từ
mùi hôi thối
(số nhiều) (từ lóng) hoá học; tự nhiên học !to raise a stink
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bới thối ra, làm toáng lên

nội động từ stank, stunk; stunk
bốc mùi thối, bay mùi thối, thối
tởm, kinh tởm
(từ lóng) tồi, (thuộc) loại kém

ngoại động từ
((thường) up) làm thối um
(từ lóng) nhận thấy, trông thấy, ngửu thấy
he can stink it a kilometer off xa một không kilômet nó cũng nhận ra điều đó !to stink out
làm bốc hơi thối để đuổi (ai) ra; đuổi (ai) ra bằng hơi thối !to stink of money
(từ lóng) giàu sụ

Related search result for "stunk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.