Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
suônadj
straight and tall fluent, flowing

[suôn]
tính từ
straight and tall
fluent, flowingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.