Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subcharter
subcharter
[,sʌb't∫ɑ:tə]
ngoại động từ
thuê lại (tàu...)


/'sʌb'tʃɑ:tə/

ngoại động từ
thuê lại (tàu...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.