Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subjectivist
subjectivist
[səb'dʒektivist]
danh từ
người chủ quan; người theo chủ nghĩa chủ quan


/səb'dʤektivist/

danh từ
người chủ quan; người theo chủ nghĩa chủ quan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.