Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subsidiary company


    Chuyên ngành kinh tế
chi nhánh công ty
công ty chi nhánh
công ty con
công ty phụ thuộc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.