Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subsistent
subsistent
[səb'sistənt]
tính từ
xem subsistence


/səb'sistənt/

tính từ
có, tồn tại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.