Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
super able
super+able
['s(j)u:pərəbl]
tính từ
có thể khắc phục được; chiến thắng được; vượt qua được (khó khăn)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.