Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synchronous converter


    Chuyên ngành kỹ thuật
bộ biến đổi điện
bộ biến đổi quay
bộ chuyển đổi đồng bộ
bộ đổi điện
bộ đổi điện đồng bộ
máy chỉnh lưu đồng bộ
    Lĩnh vực: điện
máy đổi điện đồng bộ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.