Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
táo bạoadj
reckless, daring

[táo bạo]
tính từ.
reckless, daring.
audacious, bold, daring, audacityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.