Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tảonoun
alga
verb
to manage leaf one's wits

[tảo]
seaweed; marine algaeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.