Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tenthly
tenthly
['tenθli]
phó từ
mười là; ở vị trí thứ mười


/'tenθli/

phó từ
mười là


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.