Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thù oánverb
to hate, to play epique on (upon)

[thù oán]
động từ
to hate, to play epique on (upon)
to rancour, spit, grudge, malice
không thù oán
no hard feelingsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.