Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thần quyềnnoun
heavenly authority, deity

[thần quyền]
divine government; theocracy
theocratic
Thiết lập một nhà nước thần quyền
To establish a theocratic stateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.