Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thầy phánnoun
(cũ) senior clerk

[thầy phán]
xem thầy kýGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.