Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thắmadj
deep, gorgeous warm

[thắm]
tính từ
deep, gorgeous
warm
dark, deep (of colour)
carmine
(of love, feelings) ardent
intense, intimate, closeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.