Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tham tànadj
greedy and cruel

[tham tàn]
tính từ
greedy and cruel
covetous and wickedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.