Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thresher shark

thresher+shark


thresher shark

The thresher shark has a a greatly-elongated top part of the tail.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.