Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
throw away
throw+away

[throw away]
saying && slang
put in the garbage, throw out
I threw away those old magazines. I hope you didn't want them.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.