Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tin cậyverb
to rely on, to trust

[tin cậy]
to have confidence/faith in somebody; to trustGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.