Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trưởng thànhverb
to grow up
adj
mature

[trưởng thành]
to come of age; to grow up; to reach adulthood
grown-up; matureGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.