Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trộmverb
to steal, to burgle

[trộm]
to steal; to burgle
xem kẻ trộm
Thiết bị chống trộm
Antitheft deviceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.