Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traffic circle


    Chuyên ngành kỹ thuật
bùng binh giao thông
đường đi vòng tròn
    Lĩnh vực: xây dựng
đầu mối đường vành đai
vòng xoay giao thông
    Lĩnh vực: ô tô
vòng xoay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.