Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transmittal
transmittal
[trænz'mitl]
danh từ
sự chuyển giao, sự truyền


/trænz'mitl/

danh từ
sự chuyển giao, sự truyền

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.