Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traumata
traumata
['trɔ:mə]
danh từ, số nhiều traumata, traumas
(y học) chấn thương


/'trɔ:mə/

danh từ, số nhiều traumata, traumas
(y học) chấn thương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.