Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trim size
trim+size
['trim,saiz]
danh từ
khổ thực tế quyển sách (sau khi xén bớt phần thừa ra)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.