Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
triune
triune
['traiju:n]
tính từ
ba ngôi một thể


/'traiju:n/

tính từ
ba ngôi một thể

Related search result for "triune"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.